Aplicacions

Els nostres paviments són especialment interessants per a diferents sectors.          

  • Laboratoris farmacèutics i quiròfans: per aconseguir la màxima higiene.
  • Industries de maquinària pesada: per la seva resistència mecànica i perqué són de fàcil neteja.
  • Industria gràfica i de circuits impressos: els nostres paviments anti electroestàtics.
  • Benzineres: per les qualitats antilliscant i de resistència a la dilatació tèrmica (hivern-estiu).
  • Tallers d´automoció: per la resistència mecànica, per la fàcil neteja i per l´aspecte decoratiu.
  • Centres comercials: perque és altament decoratiu, resistent i de fàcil neteja.
  • Cuines i càmares frigorífiques: per les propietats antilliscant, higiènica i és resistent a la caiguda d´objectes punxants i al vessament de líquids calents.
  • Pàrkings: per aconseguir ordre amb la senyalització al terra, i pel seu baix cost econòmic.
  • Gimnàstics: per la seva resistència i fàcil neteja.
  • Al carrer (carril bici): per la resistència als canvis de temperatura i per la senyalització.