Característiques

Els nostres paviments són molt adequats per espais professionals per les seves característiques.

  • Antilliscant
  • Alta resistència química
  • Alta resistència mecànica
  • Alta resistència a la flexo tracció
  • Alta resistència al impacte
  • Alta resistència al xoc tèrmic
  • Impermeable (sense absorció d´aigua)
  • Repelent a la sucietat

A més, no es necessari fer cap modificació a les cotes de l´espai (portes, molls, embornals, etc.).