Procediment

Et mostrem el nostre procediment de l’aplicació dels nostres paviments pas a pas.        

Preparació de la superfície (fresat o granallat) i polit.
Configuració d´entregues i aspirat.
Configuració de sòcol ½ canya i tractament de juntes i fissures.
Aplicació de la 1ª capa. Polit i aspirat. Aplicació d´una 2ª capa.

Empolvorat de Quars, polit i aspirat.
Segellat i capa adicional (opcional).
Acabat del sòcol.