Tipus de paviments

Apliquem revestiments per a paviments continus amb resina epoxi, d´ultima generació i de gran qualitat.

 • Multicapes monocolor
 • Multicapes Quarç Color
 • Auto nivellants
 • Semi-revestiments
 • Paviments decoratius
 • Pintura antipols
 • Senyalització
 • Microciment
 • Paviments asfàltics
 • Paviments de resina
 • Formigó trencat amb Nanolitio