Indústries i magatzems

Podem aconseguir un paviment altament resistent al trànsit de toros, carretes elevadores, transpaletes, etc., per qualsevol tipus d’indústria. Podem delimitar les zones de trànsit, peatonals, sortides i extintors, i així estar dintre de la normativa legal.